Умови надання послуг

Умови надання послуг

1. Основні поняття та визначення.

Обладнання, Виріб, Пристрій – складно-технічний електронний механізм, щодо діагностики/ремонту/відновлення працездатності якого користувач/замовник звертається до виконавця.

Користувач/Замовник – споживач або його представник, який звертається до виконавця за отриманням послуг із відновлення працездатності Обладнання.

Виконавець, Сервісний центр, СЦ – юридична особа, яка здійснює надання послуг Користувачам/Замовникам із відновлення працездатності їхнього Обладнання.

Сторони – тут та далі спільне згадування «Користувача/Замовника» та «Виконавця».

Виробник – суб’єкт господарювання, який виготовляє Обладнання або заявляє про себе як про Виробника Обладнання чи про виготовлення такого Обладнання на замовлення, розміщуючи на Обладнанні та/або на упакові чи супровідних документах, які разом з Обладнанням передають споживачеві, своє найменування (назву), торговельну марку або інший документ, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання, або імпортує товар і реалізує його на території України.

Квитанція до замовлення на проведення діагностики (далі – «Квитанція») підтверджує факт приймання Обладнання до Сервісного центру (далі – «СЦ» або «Виконавець») та згоду Замовника на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування Обладнання (далі – «Послуги»).

Підписання Квитанції Замовником означає укладення між ним і Виконавцем договору про надання Послуг (виконання робіт), прийняття (акцептування) Замовником повністю й беззастережно умов, викладених у стандартній і незмінній для всіх формі, які наведено в цих правилах (публічної оферти) і є однаковими для всіх споживачів (далі – «Договір»).

Діагностика – це комплексна перевірка, огляд Обладнання щодо виявлення ушкоджень/дефектів/поломок, визначення можливості ремонту та/або технічного обслуговування та попередньої вартості.

Ремонт – це відновлення працездатності Обладнання, включно з Послугами з відновлення та заміни запасних частин (компонентів), вузла або окремої складової частини вузла з подальшим тестуванням, Діагностикою, регулюванням тощо.

«Діагностика 24» – виконання Діагностики й повідомлення результатів Замовнику протягом 24-х годин із моменту прийняття.

Технічне обслуговування – це комплекс операцій із підтримання працездатності Обладнання, включно з Послугами із чищення компонентів, змащення та налагодження Обладнання тощо.

2. Перелік Послуг, які надає СЦ

2.1. Діагностика технічного стану – перевірка технічного стану Виробу щодо дотримання умов експлуатації, перевірка заявлених несправностей, надання письмового висновку (акту) про стан Виробу.

2.2. Оцінювання вартості Ремонту – перед початком відновлювальних робіт спеціаліст визначає обсяг робіт і необхідні запасні частини для відновлення Виробу і встановлює орієнтовну вартість робіт.

2.3. Роботи з відновлення даних – збереження даних Користувача на носіях, відновлення даних Користувача з носіїв.

2.4. Роботи з програмним забезпеченням – встановлення додаткового програмного забезпечення на прохання Замовника, налаштування програмного забезпечення.

2.5. Виконання робіт із заміни механічно-пошкоджених корпусних частин Пристрою, а також заміна запасних частин без застосування паяльного обладнання.

2.6. Виконання робіт з усунення несправностей методом компонентного Ремонту із застосуванням відповідного обладнання.

3. Порядок приймання Виробів на Діагностику/Ремонт.

Під час приймання Виробів на Діагностику оформлюють Квитанцію, де вказують відомості про Замовника, Виробника та модель Виробу, його заводський/серійний номер і комплектність, фіксують ознаки несправності зі слів Замовника, здійснюють зовнішній огляд Виробів, акумуляторної батареї та зарядного пристрою щодо наявності механічних пошкоджень (потертостей, подряпин, сколів, тріщин тощо), забруднення, зовнішніх ознак потрапляння вологи (окисів на контактах акумуляторної батареї, рознімах, дисплеї, стан індикатора вологи). Під час прийому та незалежно від заявленого дефекту перевіряють чи можливо увімкнути Виріб (окрім випадків, коли Замовник звертається із заявленою несправністю – залиття/потрапляння всередину Обладнання рідини).

Під час приймання Обладнання до СЦ здійснюють виключно його поверхневий зовнішній огляд, результати якого зазначають у Квитанції. Такий огляд є первинним і не відображає повністю як фактичний зовнішній стан Обладнання (приховані дефекти та недоліки), актуальний внутрішній стан (стан окремих компонентів/частин, деталей, вузлів, їхніх кріплень тощо), так і працездатність Обладнання в цілому. Опис стану Обладнання, складений на підставі поверхневого зовнішнього огляду, не може тлумачитися Сторонами як остаточне заключення щодо фактичного стану Обладнання на момент приймання до СЦ. Будь-які дефекти, недоліки в працездатності тощо можуть бути виявлені лише під час проведення поглибленої Діагностики.

Замовник погоджується, що несе всі ризики неможливості виконання Виконавцем Ремонту або подальшої повної непрацездатності Виробу та неможливості відновлення такої працездатності, які зумовлені або стосуються можливих проявів у Виробі дефектів/впливів та обставин, не зазначених у Квитанції, зокрема, у разі порушень умов експлуатації Виробу, наявності слідів потрапляння всередину Виробу вологи, рідин, електролітів, сторонніх предметів, корозії, впливу електромагнітного випромінювання, некваліфікованого ремонту або механічних пошкоджень тощо.

Замовник погоджується, що всі недоліки, несправності та внутрішні пошкодження, які можуть бути виявлені Виконавцем у Виробі під час надання Послуг/виконання робіт, виникли до моменту передання Виробу Виконавцю за цією Квитанцією.

СЦ не несе відповідальність за збереження та втрату інформації, яка міститься в пам’яті Обладнання, а також його програмного забезпечення.

Перед зверненням до сервісного центру та передаванням Обладнання до СЦ Замовник зобов’язується зробити резервну копію даних/інформації/програмного забезпечення, аби запобігти їх можливій втраті під час діагностики/ремонту, а також зняти всі незаводські наліпки та стікери, які затуляють розніми.

Вироби приймають без SIM-карти та без карти пам’яті (далі – КП). За збереження випадково залишеної SIM-карти Користувача або КП (крім випадку обов’язкової наявності КП у Виробі, згідно із заявленою несправністю) СЦ відповідальності не несе.

Якщо Замовник висуває вимогу про надання підмінного виробу (у випадку гарантійного Ремонту), заповнюють заяву на його отримання. Заяву реєструють лише за наявності паспорта Замовника. Термін розгляду такої заяви – 2 робочі дні.

Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні Послуг, зокрема в разі недоцільності проведення Ремонту, браку виробничих можливостей та за інших умов, передбачених Договором та Умовами надання Послуг.

4. Термін виконання Ремонтів і робіт на платній основі (негарантійні Ремонти).

Ремонт усіх категорій, зазначених у пп. 2.1 – 2.5, виконують протягом 10 робочих днів (залежить від завантаженості Сервісного центру). Якщо несправність має «плаваючий» характер, то до моменту її підтвердження.

Ремонт категорії відповідно до п. 2.6 виконують протягом 14 робочих днів.

У разі затримки постачання запасних частин Ремонт може бути здійснено в строк, що не перевищує 45 календарних днів.

Відмовою від продовження строку Ремонту до 45 днів вважають зареєстровану заяву Замовника. Датою відмови вважають дату реєстрації заяви.

За наявності істотних змін умов Договору, а саме вартості та переліку Послуг, Виконавець стає до надання Послуг тільки після погодженням із Замовником за контактними даними (номером телефону, електронною поштою тощо), які зазначив Замовник у Квитанції. У разі відмови Замовника від надання Послуг Виконавцем після погодження всіх умов надання Послуг і початку виконання робіт Виконавцем, Замовник не звільняється від обов’язку щодо оплати наданих Послуг після завершення їхнього виконання та втрачає право отримати Обладнання без Ремонту.

У разі непогодження Замовника з істотними змінами щодо умов надання Послуг, а саме вартості та обсягу Послуг, Виконавець повертає Обладнання, а Договір вважають достроково розірваним з ініціативи Замовника. Замовник також має право відмовитися від надання Послуг, якщо Виконавець надає Послуги так повільно, що їхнє закінчення в строк стає неможливим, проте, якщо значна частина обсягу Послуг виконана, Замовник має право розірвати Договір лише щодо частини Послуг, яка залишилася невиконаною.

5. Порядок виконання робіт на платній основі (негарантійні Ремонти).

Діагностика негарантійних Пристроїв, а також встановлення та/або відновлення програмних продуктів є платними для Замовника. Якщо після діагностування несправності Виробу Виконавець дійшов висновку щодо можливості відновити працездатність Виробу (Виріб придатний до Ремонту та/або наявні необхідні запасні частини) та Замовник погоджується з умовами проведення негарантійного Ремонту, вартість Діагностики включено до загальної вартості Ремонту та її окремо Замовник не оплачує.

У разі періодичного характеру виникнення заявленої Замовником несправності, початком робіт з усунення недоліку вважають день виявлення несправності/заявленого недоліку Виконавцем.

З відома Замовника Діагностику та Ремонт здійснюють без його участі.

Ремонт Виробів виконують кваліфіковані інженери з використанням спеціального інструменту, документації та вимірювальних приладів.

Під час Ремонту інженер визначає несправність Пристрою. Якщо під час огляду та Ремонту буде встановлено додаткові несправності та пошкодження, незаявлені Замовником під час здавання Виробу, Ремонт призупиняють до погодження подальших дій із власником Виробу. Строк Ремонту при цьому збільшується на час, необхідний на погодження.

СЦ має право відмовити в складному технічному Ремонті через брак запасних частин, які необхідні для виконання Ремонту, та неможливість їх замовлення на території України.

Виконавець приймає Обладнання після ушкоджень, що сталися через природні явища, як-то пожежі, повені, інші випадки непереборної сили, а також унаслідок шкоди, завданої комахами та тваринами, залиття рідиною, потрапляння вологи (зокрема пари) й інших пошкоджень, спричинених виключно з вини або через недбалість Замовника.

ОДНАК Виконавець не несе відповідальність за будь-які можливі поломки, неточності в роботі або виникнення/прояв будь-яких дефектів, зокрема й повний вихід із ладу такого Обладнання, як під час його перебування в СЦ (проведення Діагностики, робіт з обслуговування та/або ремонту), так і після його повернення Замовнику. НА ТАКЕ ОБЛАДНАННЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ Виконавця.

6. Ремонт Виробів за гарантійними зобов’язаннями Виробника.

СЦ приймає на Діагностику та гарантійне обслуговування Вироби для усунення несправностей, які виникли з вини Виробника. Прийом на гарантійне обслуговування Виробів згідно з гарантійними зобов’язаннями Виробників відбувається відповідно до норм, встановлених Законом України «Про захист прав споживачів», та вимог, які встановлюють Виробники техніки. Під час здавання Виробу в Ремонт потрібно пред’явити заповнений гарантійний талон Виробника, завірений оригінальною печаткою, чек та інші підтверджувальні документи. Для зручності Замовника та відповідно до п. 9 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» відмовою від продовження строку гарантійного Ремонту (понад 14 днів) СЦ вважає зареєстровану в належний спосіб заяву клієнта. Неподання клієнтом такої заяви вважають згодою Сторін про усунення недоліків в інший строк (більш як 14 днів).

7. Ремонт Виробів, пошкоджених унаслідок попереднього некваліфікованого ремонту, механічних пошкоджень, потрапляння вологи та дії рідин.

СЦ залишає за собою право згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 506 від 11 квітня 2002 р. зняти Виріб із гарантійного обслуговування (втрата споживачем права на гарантійне обслуговування), якщо виявлено спроби неавторизованого ремонту або порушення Користувачем правил експлуатації Виробу (описано в гарантійному талоні).

СЦ виконує роботи з відновлення таких Виробів. При цьому відновлення Виробу не гарантовано. Під час здавання в Ремонт такого Виробу Замовник подає заяву встановленої форми про Ремонт Виробу, який знято з гарантійного обслуговування з причин, які зазначено вище. На відновлений/відремонтований Виріб Виконавець гарантію не надає.

8. Порядок розрахунку за виконані роботи та надані Послуги.

СЦ виконує Діагностику та роботи з усунення несправностей, заявлених Замовником та виявлених під час приймання Виробу для Ремонту, після погодження вартості Діагностики та Ремонту із Замовником.

Погодження здійснюють за одним із контактних даних Замовника, які зазначено у Квитанції.

Повну вартість Послуг із Ремонту Виробу встановлює Виконавець за наслідками надання Послуг/виконання робіт із Діагностики недоліків Виробу та погоджує із Замовником через засоби зв’язку, зазначені у Квитанції.

Зобов’язання Виконавця з виконання робіт виникають після оплати Замовником погодженої вартості Послуги з Ремонту Виробу. У разі відмови від виконання робіт із Ремонту Виробу Замовник оплачує вартість наданих Послуг/виконаних робіт із Діагностики недоліків Виробу, після чого отримує Виріб назад. Вартість Послуг із Діагностики недоліків Виробу є погодженою Сторонами. Замовник має право на притримання Виробу до моменту належного виконання Замовником зобов’язань з оплати Послуг/виконаних робіт із Діагностики недоліків та/або Ремонту Виробу.

У разі відмови від виконання Ремонту Замовник оплачує вартість Діагностики відповідно до чинного прейскуранта. Із чинним прейскурантом Замовник може ознайомитися на офіційному вебсайті Виконавця в розділі «Прайс».

9. Порядок видання Виробів Замовнику.

Вироби, які пройшли Діагностику та/або Ремонт у СЦ, видають Замовнику після оплати виконаних робіт і використаних компонентів.

Виріб може бути повернений Замовнику після Ремонту в разі надання оригіналу Квитанції до замовлення та документа, що засвідчує особу.

СЦ несе гарантійні зобов’язання за виконані на платній основі роботи та встановлені компоненти протягом 3-х (трьох) місяців із дня видання Виробу Замовнику. При цьому гарантія не розповсюджується на Виріб загалом.

СЦ не несе додаткові гарантійні зобов’язання щодо виконаних Ремонтів за гарантійними зобов’язаннями Виробника, крім тих, які зазначено в гарантійних талонах Виробників.

У разі втрати Замовником Квитанції підставою для видання Виробу є лише документ, який засвідчує особу, а саме: паспорт громадянина, паспорт для виїзду за кордон, водійське посвідчення, дипломатичний паспорт або паспорт моряка Замовника сервісних Послуг (ПІБ у документі має відповідати вказаним даним у Квитанції) і заява про втрату Квитанції.

У разі висування Замовником вимоги про дострокове повернення гарантійного Виробу з Ремонту, він складає відповідну заяву.

Під час видання Виробу з гарантійного Ремонту Замовник отримує звіт до замовлення, а під час видання Виробу з негарантійного Ремонту – акт прийому-передавання виконаних робіт із зазначеними результатами тестування, вартістю Ремонту та видами ремонтних робіт. У звіті/акті зазначають окремо гарантійні строки на виконані ремонтні роботи/Послуги, гарантію на замінені запасні частини та, у разі заміни цілого Обладнання, гарантію на замінене Обладнання.

Виконавець несе відповідальність за збереження Обладнання виключно протягом його перебування в СЦ. Будь-які та всі ризики випадкового пошкодження та/або втрати Обладнання переходять від Виконавця до Замовника з моменту фактичного передавання такого Обладнання Замовнику за Квитанцією або, у разі доставки Обладнання будь-яким перевізником, зокрема кур’єром, – із моменту передавання Виконавцем Обладнання представнику перевізника за транспортною накладною або іншим документом такої третьої сторони.

10. Порядок та термін зберігання Виробів.

СЦ несе відповідальність за збереження споживацьких властивостей Виробу впродовж часу перебування Виробу в СЦ.

СЦ не несе відповідальність за збереження споживацьких Властивостей акумуляторних батарей, Виробів пошкоджених унаслідок потрапляння рідини та механічного пошкодження, з якими Виріб надійшов від Замовника до СЦ.

Пільговий (безкоштовний) період зберігання відремонтованого Обладнання становить 14 (чотирнадцять) днів. Згідно з п. 31 «Правил побутового обслуговування населення», затверджених Постановою КМУ від 16.05.1994 р. № 313, у редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974 щодо негарантійних ремонтів, та згідно п. 40 «Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів», затверджених Постановою КМУ № 506 від 11.04.2002 р. щодо гарантійних ремонтів, у разі неотримання Замовником Обладнання без поважних причин у вищезазначені строки Замовник повинен компенсувати вартість зберігання Обладнання Виконавцю. За зберігання Обладнання понад 14 (чотирнадцять) календарних днів від дати завершення надання Послуг СЦ стягує плату за таке зберігання в розмірі 12 (дванадцять) грн за кожен календарний день зберігання Обладнання. Через 6 (шість) місяців від дати завершення надання Послуг і дворазового письмового нагадування (у разі зазначення Замовником у Квитанції своєї адреси проживання) або дворазового відправлення SMS-повідомлення на телефонний номер, вказаний Замовником у Квитанції, Виконавець має право на реалізацію Обладнання.

Кошти, отримані від реалізації такого Обладнання, розподіляє Виконавець відповідно до вищезазначених Постанови КМУ від 16.05.1994 р. № 313, у редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974, та Постанови КМУ № 506 від 11.04.2002 р., зокрема: Виконавець відшкодовує витрати на Ремонт/Технічне обслуговування (у разі негарантійного Ремонту), зберігання та реалізацію такого Обладнання, а решту коштів спрямовує на депозит державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса на ім’я споживача.

11. Персональні дані Замовника.

СЦ гарантує, що використовуватиме персональні дані Замовника, які містяться в Квитанції або отримані ним під час надання Послуг чи в будь-який інший спосіб, лише для належного надання Послуг.

Замовник, як суб’єкт персональних даних, підписуючи Квитанцію, надає Виконавцю згоду на оброблення його персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, який міститься у Квитанції. Строки, зазначені в цьому пункті застосовують у значенні, викладеному в ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. зі змінами та доповненнями.

Своїм підписом Замовник підтверджує правильність і достовірність інформації (зокрема персональних даних Замовника, інформації щодо комплектності Обладнання, опису його стану тощо), зазначених у Квитанції.

12. Інші умови Договору.

З усіх питань, неврегульованих у тексті цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість і обсяг Послуг, які вже надають.

Усі зміни до цього Договору затверджуються відповідним виконавчим органом Виконавця. Зазначені зміни публікуються на офіційному вебсайті Виконавця.

Усі зміни до цього Договору набирають чинності з моменту публікації інформації на офіційному вебсайті Виконавця в розділі «Про нас».

Користувачі/замовники вважаються ознайомленими за умови публікації Виконавцем змін на офіційному вебсайті Виконавця.

Внесені зміни до Договору, які набрали чинності, розповсюджуються на всіх користувачів/замовників одночасно.