Умови надання послуг

Умови надання послуг

1. Основні поняття і визначення.

Обладнання, Виріб, Пристрій – складно-технічний електронний механізм щодо діагностики/ремонту/відновлення його працездатності користувач/замовник звертається до виконавця.

Користувач/Замовник – споживач або його представник, який звертається до виконавця за отриманням послуг по відновленню працездатності Обладнання.

Виконавець, Сервісний центр, СЦ – юридична особа, яка здійснює надання послуг Користувачам/Замовникам по відновленню працездатності їх Обладнання.

Сторони – тут та надалі спільне згадування «Користувача/Замовника» та «Виконавця».

Виробник – суб'єкт господарювання, який виробляє Обладнання або заявляє про себе як про Виробника Обладнання чи про виготовлення такого Обладнання на замовлення, розміщуючи на Обладнанні та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з Обладнанням передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший документ, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання, або імпортує товар і реалізує його на території України.

Квитанція до замовлення на проведення діагностики (надалі «Квитанція») підтверджує факт прийому Обладнання в Сервісний центр (надалі «СЦ» або «Виконавець») та згоду Замовника на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування Обладнання (надалі за текстом – «Послуги»).

Підписання Квитанції Замовником – означає укладення ним із Виконавцем договору про надання Послуг (виконання робіт), прийняття (акцептування) Замовником в цілому повно і безумовно умов, що викладені у стандартній та незмінній для всіх формі які містяться в цих правилах (публічної оферти), і є однаковими для всіх споживачів, надалі за текстом – Договір.

Діагностика – це комплексна перевірка, огляд Обладнання на предмет виявлення ушкоджень/дефектів/поломок, визначення можливості ремонту та/або технічного обслуговування та попередньої вартості.

Ремонт – це відновлення працездатності Обладнання, включаючи Послуги з відновлення та заміни запасних частин (комплектуючих), вузла або окремої складової частини вузла з наступним тестуванням, Діагностикою, регулюванням тощо.

«Діагностика 24» – виконання Діагностики та озвучування результатів клієнту впродовж 24-х годин з моменту прийняття.

Технічне обслуговування – це комплекс операцій з підтримки працездатності Обладнання, які включають в себе Послуги з чищення компонентів, змащення та налагодження Обладнання тощо.

2. Перелік Послуг, які надає СЦ:

2.1. Діагностика технічного стану – перевірка технічного стану Виробу на дотримання умов експлуатації, перевірка заявлених несправностей, видача письмового висновку (акту) про стан Виробу;

2.2. Оцінка вартості Ремонту – перед початком відновлювальних робіт спеціаліст проводить оцінку об’єму робіт та необхідних запасних частин для відновлення Виробу і визначає орієнтовну вартість робіт;

2.3. Роботи по відновленню даних – збереження даних Користувача на носіях, відновлення даних Користувача з носіїв;

2.4. Роботи з програмним забезпеченням – встановлення додаткового програмного забезпечення на прохання Замовника, налаштування програмного забезпечення;

2.5. Виконання робіт по заміні механічно-пошкоджених корпусних частин Пристрою, а також заміна запасних частин без застосування паяльного обладнання;

2.6. Виконання робіт по усуненню несправностей методом компонентного Ремонту із застосуванням відповідного обладнання.

3. Порядок прийому Виробів на Діагностику/Ремонт.

При прийомі Виробів на Діагностику оформляється Квитанція, в яку вносяться відомості про Замовника, Виробника та модель Виробу, його заводський/серійний номер та комплектність, записуються ознаки несправності зі слів Замовника, проводиться зовнішній огляд Виробів, акумуляторної батареї та зарядного пристрою на наявність механічних пошкоджень (потертостей, подряпин, сколів, тріщин, тощо), забруднення, зовнішніх ознак попадання вологи (окисів на контактах акумуляторної батареї, роз’ємах, дисплеї, стану індикатора вологи). На момент прийому та незалежно від заявленого дефекту, Виріб перевіряється на вмикання (окрім випадків, коли Замовник звертається із заявленою несправністю – залиття/потрапляння в Обладнання рідини).

Під час приймання Обладнання в СЦ проводиться виключно його поверхневий зовнішній огляд, результати якого відображаються в Квитанції. Такий огляд є первинним і не відображає в повній мірі як фактичний зовнішній стан Обладнання (приховані дефекти та недоліки), актуальний внутрішній стан (стан окремих компонентів/частин, деталей, вузлів, їх кріплень, тощо), так і працездатність Обладнання в цілому. Опис стану Обладнання, складений на підставі поверхневого зовнішнього огляду, не може тлумачитися Сторонами як остаточне заключення щодо фактичного стану Обладнання на момент приймання в СЦ. Будь-які дефекти, недоліки в працездатності та ін. можуть бути виявлені лише під час проведення поглибленої Діагностики.

Замовник погоджується, що несе усі ризики неможливості виконання Виконавцем Ремонту або подальшої повної непрацездатності Виробу та неможливості відновлення такої працездатності, що зумовлені або пов'язані із можливими проявами у Виробі дефектів/впливів та обставин, не зазначених в Квитанції, зокрема, в разі порушень умов експлуатації Виробу, наявності слідів потрапляння в середину Виробу вологи, рідин, електролітів, сторонніх предметів, корозії, впливу електромагнітного випромінювання, некваліфікованого ремонту або механічних пошкоджень і т.п.

Замовник погоджується, що всі недоліки, несправності та внутрішні пошкодження, які можуть бути виявлені Виконавцем у Виробі при наданні Послуг/виконанні робіт, виникли до моменту передачі Виробу Виконавцю за цією Квитанцією.

Вироби приймаються без СІМ-картки та без карти пам’яті (далі за текстом КП). За збереження помилково залишеної СІМ-картки Користувача або КП (крім випадку обов’язкової наявності КП у Виробі, згідно заявленої несправності) СЦ відповідальності не несе.

Якщо Замовник пред’являє вимогу про надання підмінного виробу (у випадку гарантійного Ремонту), заповнюється заява на його отримання. Заява реєструється лише при наявності паспорта Замовника. Термін розгляду такої заяви – 2 робочих дні.

Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні Послуг, зокрема, у випадку недоцільності проведення Ремонту, відсутності виробничих можливостей та за інших умов, передбачених Договором та Умовами надання Послуг.

4. Термін виконання Ремонтів та робіт на платній основі (негарантійні Ремонти).

Ремонт всіх категорій, зазначених в пп. 2.1 – 2.5, виконується впродовж 10 робочих днів (залежить від завантаженості Сервісного центру). Якщо несправність носить «плаваючий» характер, то до моменту її підтвердження.

Ремонт категорії відповідно до п. 2.6 виконується впродовж 14 робочих днів.

У разі затримки з постачанням запасних частин, Ремонт може бути здійснений в строк, що не перевищує 45 календарних днів.

Відмовою від продовження терміну Ремонту до 45 днів вважається зареєстрована заява Замовника. Датою відмови вважається дата реєстрації заяви.

У разі наявності істотних змін умов Договору, а саме вартості та переліку Послуг, Виконавець приступає до надання Послуг тільки після погодження з Замовником, за контактними даними (номер телефону, електронна пошта, тощо), які зазначив Замовник у Квитанції. У випадку відмови Замовника від надання Послуг Виконавцем, після погодження всіх умов надання Послуг та початку виконання робіт Виконавцем, Замовник не звільняється від обов'язку щодо оплати наданих Послуг після завершення їх виконання та втрачає право отримати Обладнання без Ремонту.

У випадку непогодження Замовником із істотними змінами до умов надання Послуг, а саме ціни та об'єму Послуг, Виконавець повертає Обладнання, а Договір вважається достроково розірваним за ініціативою Замовника. Замовник також має право відмовитися від надання Послуг, якщо Виконавець надає Послуги так повільно, що їх закінчити в строк стає неможливим, проте, якщо значна частина обсягу Послуг виконана, Замовник має право розірвати Договір лише стосовно частини Послуг, що залишилася невиконаною.

5. Порядок виконання робіт на платній основі (негарантійні Ремонти).

Діагностика негарантійних Пристроїв, а також встановлення та/або відновлення програмних продуктів є платними для Замовника. Якщо після діагностування несправності Виробу Виконавець приходить до висновку про можливість відновити працездатність Виробу (Виріб придатний до Ремонту та/або наявні необхідні запасні частини) та Замовник погоджується на умови проведення негарантійного Ремонту, вартість Діагностики включається у загальну вартість Ремонту і окремо Замовником на оплачується.

При періодичному характері виникнення заявленої Замовником несправності, початком робіт по усуненню недоліку вважається день виявлення несправності/заявленого недоліку Виконавцем.

З відома клієнта Діагностика і Ремонт проводяться без його участі.

Ремонт Виробів виконують кваліфіковані інженери з використанням спеціального інструменту, документації та вимірювальних приладів.

Під час Ремонту інженер визначає несправність Пристрою. Якщо в процесі огляду та Ремонту буде встановлено додаткові несправності та пошкодження незаявлені Замовником при здачі Виробу, Ремонт призупиняється до погодження подальших дій з власником Виробу. Термін Ремонту при цьому збільшується на час необхідний на погодження.

Якщо в процесі Ремонту потрібно провести дії, які приведуть до часткової або повної втрати інформації Користувача у Виробі, то СЦ проводить ці роботи після погодження з Замовником і не несе відповідальність за збереження інформації, що міститься в пам’яті Обладнання, а також його програмного забезпечення та за втрату такої інформації.

СЦ має право відмовити у складному технічному Ремонті по причині відсутності комплектуючих, необхідних для виконання Ремонту та неможливості їх замовити на території України.

Виконавець приймає Обладнання після ушкоджень, пов'язаних з діями зовнішнього середовища, наприклад: в результаті пожеж, повеней, інших випадків непереборної сили, а також шкоди, заподіяної комахами та тваринами, залиття рідиною, потрапляння вологи (в тому числі, пару), та інших пошкоджень, що сталися виключно з вини або через недбалість Замовника.

ОДНАК, Виконавець не несе відповідальності за будь-які можливі поломки, неточності в роботі або виникнення/ проявлення будь-яких дефектів, в тому числі, й повний вихід з ладу такого Обладнання, як під час його перебування в СЦ (проведення Діагностики, обслуговуючих та/або ремонтних робіт), так і після його повернення Замовнику. НА ТАКЕ ОБЛАДНАННЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ Виконавця.

6. Ремонт Виробів за гарантійними зобов’язаннями Виробника.

СЦ здійснює прийом на Діагностику та гарантійне обслуговування Виробів для усунення несправностей, які виникли з вини Виробника. Прийом на гарантійне обслуговування Виробів згідно гарантійних зобов’язань фірм-виробників, проводиться відповідно до норм встановлених Законом України «Про захист прав споживачів» та вимог, які встановлюються Виробниками техніки. При здачі Виробу в Ремонт потрібно пред’явити заповнений гарантійний талон Виробника, завірений оригінальною печаткою, чек та інші підтверджуючі документи. Для зручності Замовника та у відповідності до п. 9 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» відмовою від продовження терміну гарантійного Ремонту (понад 14 днів) СЦ вважає відповідним чином зареєстровану заяву клієнта. Неподання клієнтом такої заяви вважається згодою Сторін на усунення недоліків в інший строк (більше 14 днів).

7. Ремонт Виробів, пошкоджених в результаті попереднього некваліфікованого ремонту, механічних пошкоджень, попадання вологи та дії рідин.

СЦ залишає за собою право, згідно Постанови Кабінету міністрів №506 від 11 квітня 2002 р., зняти Виріб з гарантійного обслуговування (втрата споживачем права на гарантійне обслуговування), якщо виявлені спроби неавторизованого ремонту або порушення Користувачем правил експлуатації Виробу (описано в гарантійному талоні).

СЦ виконує роботи по відновленню таких Виробів. При цьому не гарантується відновлення Виробу. При здачі в Ремонт такого Виробу Замовник подає заяву встановленої форми про Ремонт Виробу, який знято з гарантійного обслуговування з причин, що зазначено вище. При відновленні Виробу гарантія не надається.

8. Порядок розрахунку за виконані роботи та надані Послуги.

СЦ виконує Діагностику та роботи по усуненню несправностей, заявлених Замовником та виявлених під час прийому Виробу на Ремонт, після погодження вартості Діагностики та Ремонту з Замовником.

Погодження проводиться за одним із контактних даних Замовника, які зазначено у Квитанції.

Повна вартість Послуг з Ремонту Виробу, встановлюється Виконавцем за наслідками надання Послуг/виконання робіт Діагностики недоліків Виробу і узгоджується із Замовником засобами зв’язку, зазначеними у Квитанції.

Зобов’язання Виконавця з виконання робіт виникають після оплати Замовником узгодженої вартості Послуги з Ремонту Виробу. При відмові від виконання робіт з Ремонту Виробу, Замовник оплачує вартість наданих Послуг/ виконаних робіт з Діагностики недоліків Виробу, після чого отримує Виріб назад. Вартість Послуг з Діагностики недоліків Виробу є погодженою Сторонами. Замовник має право притримання Виробу до моменту належного виконання Замовником зобов’язань з оплати Послуг/виконаних робіт з Діагностики недоліків та/або Ремонту Виробу.

У випадку відмови від проведення Ремонту Замовник оплачує вартість Діагностики відповідно до діючого прейскуранта. З діючим прейскурантом Замовник може ознайомитись на офіційному веб-сайті Виконавця у розділі «Прайс».

9. Порядок видачі Виробів Замовнику.

Вироби, які пройшли Діагностику та/або Ремонт у СЦ видаються Замовнику після оплати виконаних робіт та використаних комплектуючих.

Виріб може бути повернений Замовнику з Ремонту при пред’явленні оригіналу Квитанції до замовлення та документу, що засвідчую особу.

СЦ несе гарантійні зобов’язання на виконані на платній основі роботи та замінені комплектуючі впродовж 3 (трьох) місяців з дня Видачі Виробу Замовнику. При цьому гарантія не поширюється на Виріб в цілому.

СЦ не несе додаткові гарантійні зобов’язання на виконані Ремонти по гарантійних зобов’язаннях Виробника, крім тих що вказані в гарантійних талонах Виробників.

У разі втрати клієнтом Квитанції, підставою для видачі Виробу є лише документ, що посвідчує особу, а саме: паспорт громадянина, паспорт для виїзду за кордон, водійське посвідчення, дипломатичний паспорт або паспорт моряка Замовника сервісних Послуг (ПІБ у документі має відповідати вказаним даним у Квитанції) і заява про втрату Квитанції.

При пред’явленні клієнтом вимоги про дострокове повернення гарантійного Виробу з Ремонту, ним складається відповідна заява.

При видачі Виробу з гарантійного Ремонту Замовник отримує звіт до замовлення, а при видачі Виробу з негарантійного Ремонту – акт прийому-передачі виконаних робіт з вказаними результатами тестування, сумою Ремонту та видами ремонтних робіт. У звіті/акті зазначається окремо гарантійні строки на проведені ремонтні роботи/Послуги, гарантія на замінені запасні частини та, у випадку заміни цілого Обладнання, гарантія на замінене Обладнання.

Виконавець несе відповідальність за збереження Обладнання виключно впродовж його перебування в СЦ. Будь-які та всі ризики випадкового пошкодження та/або втрати Обладнання переходять від Виконавця до Замовника з моменту фактичної передачі такого Обладнання Замовнику за Квитанцією або, у випадку доставки Обладнання будь-яким перевізником (в тому числі кур'єром), – з моменту передання Виконавцем Обладнання представнику перевізника за транспортною накладною, або іншим документом такої третьої сторони.

10. Порядок та термін зберігання Виробів.

СЦ несе відповідальність за збереження споживацьких властивостей Виробу на час перебування Виробу у СЦ.

СЦ не несе відповідальності за збереження споживацьких Властивостей акумуляторних батарей, Виробів пошкоджених внаслідок потрапляння рідини та механічно пошкоджених Виробів, з якими Виріб надійшов від Замовника до СЦ.

Пільговий (безкоштовний) період зберігання відремонтованого Обладнання складає 14 (чотирнадцять) днів. Згідно з п. 31 «Правил побутового обслуговування населення» затверджених Постановою КМУ від 16.05.1994 р. №313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. №974 щодо негарантійних ремонтів та згідно п. 40 «Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів» затверджених Постановою КМУ №506 від 11.04.2002 р. щодо гарантійних ремонтів, у разі не отримання Замовником Обладнання без поважних причин у вищезазначені строки, Замовник повинен компенсувати вартість зберігання Обладнання Виконавцю. За зберігання Обладнання понад 14 (чотирнадцять) календарних днів від дати завершення надання Послуг СЦ стягує плату за таке зберігання в розмірі 12 (дванадцять) грн. за кожен календарний день зберігання Обладнання. Через 6 (шість) місяців від дати завершення надання Послуг та дворазового письмового нагадування (у разі зазначення Замовником в Квитанції своєї адреси проживання) або дворазового направлення смс-повідомлення на телефонний номер, вказаний Замовником в Квитанції, Виконавець має право на реалізацію Обладнання.

Кошти, отримані від реалізації такого Обладнання, розподіляються Виконавцем відповідно до вищезазначених Постанови КМУ від 16.05.1994 р. №313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. №974 та Постанови КМУ №506 від 11.04.2002 р., зокрема, – Виконавець покриває витрати на Ремонт/Технічне обслуговування (при негарантійному Ремонті), зберігання та реалізацію такого Обладнання, а решта коштів спрямовується на депозит державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса на ім'я споживача.

11. Персональні дані Замовника.

СЦ гарантує, що використовуватиме персональні дані Замовника, що містяться в Квитанції, або отримані ним в ході надання Послуг чи в будь-який інший спосіб, лише для належного надання Послуг.

Замовник, як суб’єкт персональних даних, підписуючи Квитанцію, надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у Квитанції. Терміни, які містяться в цьому пункті застосовуються в значенні, що викладено в ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. зі змінами та доповненнями.

Замовник, своїм підписом підтверджує правильність та достовірність інформації (в тому числі персональних даних Замовника, інформації щодо комплектності Обладнання, опису його стану та ін.), зазначених в Квитанції.

12. Інші умови Договору.

З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору Сторони керуються чинним законодавством України.

Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що вже надаються.

Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним виконавчим органом Виконавця. Зазначені зміни публікуються на офіційному веб-сайті Виконавця.

Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту публікації інформації на офіційному веб-сайті Виконавця в розділі «Про нас».

Користувачі/Замовники вважаються повідомленими за умови публікації Виконавцем змін на офіційному веб-сайті Виконавця.

Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Користувачів/Замовників одночасно.